8 põhjust, miks valida ökonoomne CNG-rohegaasiga sõitev auto

15. juuni 2021

1) VÄIKSEM CO2 JALAJÄLG
Võrreldes bensiini ja diiselkütuse põlemisega on gaasi arvestuslik koguemissioon väiksem – õhku paisatava tahmaosakeste ja vääveldioksiidi kogused on vaevumärgatavad. CNG autogaasi põlemine tekitab võrreldes bensiiniga koguni 60% vähem süsinikdioksiidi, 50% vähem süsivesinikke ja 45% vähem lämmastikoksiide.

2) EESTI OMA SUPERKÜTUS – ROHEGAAS!

Eesti tanklates on täna müügil nii maagaas-surugaas (CNG) kui ka rohegaas (BIO-CNG). Kui maagaas on fossiilne kütus, siis Eestis toodetud rohegaas on ringmajandustoode ja keskkonnasõbralik taastuvkütus. Biometaan on pikas perspektiivis stabiilsema hinnaga kui importkütused ning selle kasutamine aitab parandada Eesti energiajulgeolekut.

3)ROHEGAASI SAAB TAASTUVAST TOORAINEST!
Eestis toodetakse rohegaasi biolagunevatest jäätmetest, reoveest ja reoveesettest, põllumajandusliku päritoluga jäätmetest ning erinevat päritolu biomassist. Rohegaasil sõitev auto toodab pea 40% vähem kasvuhoonegaase kui bensiinimootor.

4) EESTI RIIK TOETAB ROHEGAASI TOOTMIST!
Eesti riik on asunud ringmajandusel põhinevat biometaani turgu erinevate tegevuste kaudu toetama. Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu on tänaseks toetatud üle 20 biometaani tankimisvõimekusega tankla rajamist ning ühe biometaani tootmisjaama rajamist. Eestis olevad CNG tanklad on märgitud ülaloleval kaardil.

5) SÄÄSTAD RAHA!
CNG gaasiga sõidad võrreldes bensiiniga sama vahemaa koguni kuni 60% soodsamalt, st samade kulutuste juures jõuad gaasiautoga sõita rohkem kui poole pikema tee. 100 kilomeetri läbimiseks kulutad kütusele ainult 3,0 – 3,6 €! Olenevalt aastasest läbisõidust ja auto kasutusperioodi pikkusest tähendab see Sinu jaoks sadade kuni tuhandete eurode kokkuhoidmist!

6) SÄÄSTAD LOODUST!
Eestis toodetud rohegaas on 100% kohalik taastuvkütus. CNG autogaasil sõitev auto toodab pea 40% vähem kasvuhoonegaase. CNG põlemisel tekib võrreldes bensiinimootoriga koguni 60% vähem vingugaasi (CO), vähem süsihappegaasi (CO2) ja 45% vähem lämmastikoksiide (NOx). Sisuliselt ei teki CNG põlemisel vääveldioksiide (SOx) ja peenosakesi. See kõik tähendab palju puhtamat õhku, mida hingata!

7) NAUDID VÕIMSUST JA VAIKUST!
Pole vahet, kas mootor töötab gaasil või bensiinil, võimsus on ikka maksimaalne. CNG kõrge oktaanarv (128) võimaldab mootoril töötada sujuvamalt ja vaiksemalt.

8) TANGID MUGAVALT!
Eestis on üle 22 tankla, aasta pärast kaks korda rohkem ning tankimine on sama lihtne kui bensiini või diisli puhul. Gaasipaagi täitmine käib rõhu all ja see on ka ainus erinevus võrreldes nt. bensiiniga tankimisel. Püstoli ühendamine tankimisavaga on lihtne

Kui oled saanud piisavalt kinnitust, et CNG ŠKODA mudelid on Sinu jaoks või soovid CNG autodega lähemalt tutvuda – tule proovisõidule!

Registreeri proovisõidule SIIN.