Garantii


Škoda sõidukite garantiiperioodid ja -tingimused 

Oleme kindlad oma autode tootmis- ja koostekvaliteedi osas. Nii et saame uutele autodele anda mitte ainult kaheaastase läbisõidu piiranguta garantii, vaid lisaks ka kolme aastase garantii kuni läbisõiduni 100 000 km.

Uue Škoda ostmisel kehtivad järgmised garantiid:

  • 5-aastane garantii kuni läbisõiduni 100 000 km, millest esimesed 2 aastat on läbisõidupiiranguta. Täpsema teabe garantii ulatuse kohta leiad “Garantiitingimuste” alt
  • 5-aastane Mobiilsusgarantii kuni läbisõiduni 100 000 km, millest esimesed 2 aastat on läbisõidupiiranguta. Täpsema teabe garantii ulatuse kohta leiad “Garantiitingimuste” alt
  • 3-aastane värvigarantii
  • 8-aastane garantii läbisõiduni 160 000km elektri- ja pistikuhübriidautode kõrgepingeakule
  • 12-aastane läbiva korrosiooni vastane garantii

Garantiiperiood algab auto kättesaamise kuupäevast. Kui soovite oma turvalisust veelgi laiendada, võite pikendada garantiiperioodi läbisõitu kuni 150 000 km-ni.

Palume mõista, et hoolimata järelvalvest ja arvukatest kontrollidest kõigis tootmisjärkudes võib meie toodetel esineda puudujääke. Meie jaoks on äärmiselt tähtis, et Škoda Teeninduspartnerid kõrvaldaksid need puudujäägid kiiresti ja täpselt, Škoda Garantiitingimustest lähtuvalt.

Škoda garantii eelduseks on hooldustööde õigeaegne ja asjatundlik teostamine vastavalt tootja juhenditele. Kui auto omanik ei pea kinni ettenähtud hooldusgraafikust, võidakse tema garantiinõudeid piirata või jätta rahuldamata.


Škoda mobiilsusgarantii

Olge muretu ja mobiilne! Oma uue Škoda sõidukiga olete omandanud ka Škoda Mobiilsusgarantii!

Mobiilsusgarantii tingimustele vastab sõiduk, mis on läbinud õigeaegselt kõik hooldused Škoda teeninduspartnerite juures, vastavalt ettenähtud hooldusplaanile ja millele on teostatud kõik soovituslikud remonttööd. Iga hoolduse käigus pikendatakse mobiilsusgarantiid järgmise sätestatud ajavahemiku võrra kuid mitte rohkem kui sõiduki garantiiaja lõpuni.

Kui peaksite vastupidiselt ootustele oma Škoda sõidukiga teele jääma, on teil tänu mobiilsusgarantiile õigus järgmistele teenustele:
Rikke parandamine kohapeal
Pukseerimine lähima Škoda teeninduspartneri juurde
Majutus
Asendusauto
Reisi jätkamine või kojusõit
Konsultatsioon ja nõustamine

Juhul kui jääte oma Škoda sõidukiga teele, helistage:
Eestis Škoda autoabi numbrile +3726979182.
Škoda autoabi teenindab teid ööpäevaringselt.

Loetelu detalidest ja töödest millele kehtib garantii
6 kuud / 10 000 km

a)    hõõglambid;
b)    piduri ja siduri hõõrdkatted;
c)    õhu-, tolmu-, õli- ja kütusefiltrid;
d)    rehvid;
e)    klaasipuhasti harjad;
f)    igasugused seadistustööd (uste, pagasikatete, mootoriruumikatete ja sillageomeetria seadistamine).

Värvkatte garantii 

Garantii kehtib kolme aasta jooksul, läbisõidust olenemata, keredetailidel tekkinud värvidefektidele ning juhul kui need on tekkinud tootja vale materjalikasutuse või valede töövõtete tõttu.

Garantii läbiva rooste vastu 

Škoda sõidukitele tagatakse kere seestpoolt väljapoole läbiroostetamise garantii. Garantii katab 12 aasta jooksul, läbisõidust olenemata, materjali- või tootmisvigade tõttu tekkinud rooste sõiduki keredetailidel. Keredetailide all mõeldakse metallist originaal kerepaneele, sealhulgas mootoriruumi kate, uksed (sh viies uks), pagasiruumi kate ja põrandapaneelid. Garantii alla ei kuulu kere külge kinnitatavad osad, nagu näiteks dekoratiivliistud, ukselingid ja hinged.

Värvkatte garantii ja garantii läbiva rooste vastu kaotab kehtivuse, kui:
a) vigastus on tekkinud väliste mõjutuste või auto ebapiisava hooldamise tõttu;
b) kerevigastusi pole õigeaegselt ja professionaalselt, vastavalt tootja eeskirjadele, kõrvaldatud;
c) läbiroostetamine on põhjuslikus seoses mitte-originaaldetailide kasutamisega ja tootja poolt ettenähtud kereremonditehnoloogiast mitte kinnipidamisega;
d) klient ei ole korrapäraselt lasknud läbi viia ülevaatus-hooldusi;
e) üldgarantii tingimused pole täidetud.

Margus MugamäeMargus Mugamäe onHover

Margus Mugamäe
Teenindusjuht

683 7098

Marko NoormetsMarko Noormets onHover

Marko Noormets
Hooldusnõunik, keretööde meister

683 7093

Janek MinnikJanek Minnik onHover

Janek Minnik
Hooldusnõunik

683 7092

Tarmo HeinTarmo Hein onHover

Tarmo Hein
Hooldusnõunik

683 7090

Elari LanguElari Langu onHover

Elari Langu
Garantiimeister

683 7090

Kristjan KõivosteKristjan Kõivoste onHover

Kristjan Kõivoste
PDI spetsialist

683 7070

Raul-Bolek AguraiujaRaul-Bolek Aguraiuja onHover

Raul-Bolek Aguraiuja
Laospetsialist

683 7070