Garantii - Škoda Laagri

Garantii


ŠKODA sõidukite garantiiperioodid ja -tingimused 

Oleme kindlad oma autode tootmis- ja koostekvaliteedi osas. Nii et saame uutele autodele anda mitte ainult kaheaastase läbisõidu piiranguta garantii, vaid lisaks ka kolme aastase garantii kuni läbisõiduni 100 000 km.

Uue ŠKODA ostmisel kehtivad järgmised garantiid:

  • 5-aastane garantii kuni läbisõiduni 100 000 km. Täpsema teabe garantii kohta leiad “Garantiitingimuste” alt
  • 2-aastane mobiilsusgarantii
  • 3-aastane värvigarantii
  • 8-aastane garantii läbisõiduni 160 000km elektri- ja pistikuhübriidautode kõrgepingeakule
  • 12-aastane läbiva korrosiooni vastane garantii

Kui soovite oma turvalisust veelgi laiendada, võite pikendada garantiiperioodi läbisõitu kuni 150 000 km-ni.

ŠKODA garantii eelduseks on hooldustööde õigeaegne ja asjatundlik teostamine vastavalt tootja juhenditele. Kui auto omanik ei pea kinni ettenähtud hooldusgraafikust, võidakse tema garantiinõudeid piirata või jätta rahuldamata.

Loetelu detalidest ja töödest millele kehtib garantii
6 kuud / 10 000 km

a)    hõõglambid;
b)    piduri ja siduri hõõrdkatted;
c)    õhu-, tolmu-, õli- ja kütusefiltrid;
d)    rehvid;
e)    klaasipuhasti harjad;
f)    igasugused seadistustööd (uste, pagasikatete, mootoriruumikatete ja sillageomeetria seadistamine).

ŠKODA garantii üldtingimused

Garantii katab kõik defektid, mis tekivad sõiduki heaperemehelikul kasutamisel garantiiperioodil ning mis tulenevad auto tootmisel või kokkupanemisel tehtud vigadest.

Garantii võib katkeda, kui viga või kahjustus on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:
a) klient ei teavitanud defektist koheselt kui see ilmnes;
b) vaatamata sellele, et klient teavitas defekti ilmnemisest ei võimaldanud ta vajaliku remondi läbiviimist esimesel võimalusel;
c) autot oli väliselt mõjutatud, eeskätt teelt üleslendava kruusa ning atmosfääriliste, keemiliste või taimsete kahjustustega, tule, vandalismi või vääramatu jõuga;
d) autot on eelnevalt ebaprofessionaalselt, mitte vastavalt tootja juhenditele remonditud sealhulgas erinevate vedelike valekasutus;
e) sõidukile on paigaldatud detaile, mis ei vasta auto homologiseerimisele või ostuobjekti on tootja poolt mittelubatud viisil muudetud;
f) sõidukile on paigaldatud detaile (tuunitud), eeskätt elektroonilisi detaile, mille kasutamine pole tootja poolt heaks kiidetud;
g) klient ei ole järginud sõiduki kasutamise juhendit, tehnilise hoolduse ja auto hooldamise eeskirju;
h) sõidukit kasutatakse pikaajaliselt riigis kus ei kehti talle spetsiifilised nõuded;
i) sõidukit koormatakse üle või kasutatakse selleks mittelubatud otstarbel. (võidusõit, maastikusõit, koolitussõit jne).

Loomulik kulumine ei kuulu garantii alla.

Värvkatte garantii 

Garantii kehtib kolme aasta jooksul, läbisõidust olenemata, keredetailidel tekkinud värvidefektidele ning juhul kui need on tekkinud tootja vale materjalikasutuse või valede töövõtete tõttu.

Garantii läbiva rooste vastu 

ŠKODA sõidukitele tagatakse kere seestpoolt väljapoole läbiroostetamise garantii. Garantii katab 12 aasta jooksul, läbisõidust olenemata, materjali- või tootmisvigade tõttu tekkinud rooste sõiduki keredetailidel. Keredetailide all mõeldakse metallist originaal kerepaneele, sealhulgas mootoriruumi kate, uksed (sh viies uks), pagasiruumi kate ja põrandapaneelid. Garantii alla ei kuulu kere külge kinnitatavad osad, nagu näiteks dekoratiivliistud, ukselingid ja hinged.

Värvkatte garantii ja garantii läbiva rooste vastu kaotab kehtivuse, kui:
a) vigastus on tekkinud väliste mõjutuste või auto ebapiisava hooldamise tõttu;
b) kerevigastusi pole õigeaegselt ja professionaalselt, vastavalt tootja eeskirjadele, kõrvaldatud;
c) läbiroostetamine on põhjuslikus seoses mitte-originaaldetailide kasutamisega ja tootja poolt ettenähtud kereremonditehnoloogiast mitte kinnipidamisega;
d) klient ei ole korrapäraselt lasknud läbi viia ülevaatus-hooldusi;
e) üldgarantii tingimused pole täidetud.

Margus Mugamäe

Margus Mugamäe

Teenindusjuht

Tel: 683 7098

Marko Noormets

Marko Noormets

Hooldusnõunik, Keretööde meister

Tel: 683 7093

Janek Minnik

Janek Minnik

Hooldusnõunik

Tel: 683 7092

Tarmo Hein

Tarmo Hein

Hooldusnõunik

Tel: 683 7090

Elari Langu

Elari Langu

Töökoja meister

Tel: 683 7090

Kristjan Kõivoste

Kristjan Kõivoste

PDI spetsialist

Tel: 683 7070

Raul-Bolek Aguraiuja

Raul-Bolek Aguraiuja

Laospetsialist

Tel: 683 7070

BRONEERI PROOVISÕIT BRONEERI TEENINDUS VÕTA ÜHENDUST