Miks on regulaarne autohooldus oluline?

21. aprill 2021

Regulaarne tehniline hooldus on autole sama oluline kui korrapärane tervisekontroll inimese jaoks. Hooldatud sõiduk annab omanikule kindluse, et sellega on turvaline liigelda, kuid ühtlasi tagab, et edasimüügil on auto väärtus võimalikult kõrge.

Kõige mõistlikum on tehniline hooldus läbida esinduses

Hoolderaamatus on kirjas, et selle omanik või kasutaja peab auto viima tehnilisse hooldusse kord kalendriaasta jooksul või kindlaksmääratud läbisõidu järel. Sõltuvalt sellest, kumb saabub enne.

Kõige mõistlikum on tehniline hooldus läbida ametliku edasimüüja juures ja seda mitte ainult uute, vaid ka juba enam kui 5 aasta vanuste mudelite puhul. Põhjus on lihtne – ainult esinduses saad sa olla kindel, et tehnikud viivad läbi täpselt sellise hoolduse, nagu tootja sinu sõidukile ette on näinud ning just sellisel tasemel, mida rahvusvaheliste standarditega nõutakse.

Kui õlivahetuse puhul tehakse mitmekümne euro eest ära ainult kaks toimingut ning auto üldisele seisukorrale, rääkimata detailsemast kontrollist, tähelepanu ei pöörata, siis ametlikus esinduses tehase nõuetele vastava hoolduse puhul sõltuvalt mudelist ja läbisõidust läbi 20-30 operatsiooni.

Hooldusprogramm on üles ehitatud nii, et esmalt kontrollitakse ning tuvastatakse suurem osa rikkeid, millest klienti teavitatakse. Vastavalt kokkuleppele tehakse need tööd ka ära.

Millest HOOLDUS koosneb?

1. Seadiste töö kontroll

Kontrollitakse üle helisignaal, valgustusseadmed nii väljas kui salongis, klaasipühkijate seisukord ja toimine, kütteventilatsiooni seadmed jm.

2. Üldine vaatlus

Kõik, mida on võimalik silmaga kontrollida. Škoda puhul lähtub vaatlus tehase ettenähtud kontrollnimekirjast ning aitab tagada selle, et ka detailid saavad piisavalt tähelepanu. Näiteks tuvastatakse siin korrosioon ja lekked.

3. Vedelike taseme kontroll

Tehnik veendub, et kõik nähtavad ja nähtamatud vedelikud vastavad normile ning kliendi nõusolekul täidab või vahetab ta vajalikud vedelikud.

4. Perioodiline vahetus ja määrimine

Kuivõrd kõik, mis liigub, ka kulub ning kõik, mis miskit filtreerib, kogub seda endasse, tuleb filtreid perioodiliselt ka vahetada. Siia alla käib ka näiteks uste hingede määrimine. Nii avastab mõni klient pärast margiesinduses hoolduse läbimist, et uksed saavad liikuda ka kergelt ja vaikselt. Varem pole sellele lihtsalt keegi tähelepanu pööranud.

5. Kinnituste kontrollimine

Tehnik kontrollib kõik kinnitused alates ratastest, lõpetades katusega. Ka selle toimingu jaoks on olemas kindel kontrollnimekiri, kuhu kuuluvad tuled, põrkerauad, porikummid, katuseraam, heitgaaside torustik.

Pea meeles – kõige odavam remont on hooldus!